AM-Dropper putkimurskain


Kuonakappaleiden rikkominen hyötykäyttöön sopivaksi 
Rauta- ja terästeollisuudessa syntyy masuunikuonaa, joka sisältää runsaasti puhdasta terästehtaan raaka-ainetta. Kuona- ja rautakappaleet täytyy saada rikotuiksi, jotta rauta
saadaan erotetuksi kuonasta. Useilla valimoilla ja terästehtailla AM-Dropperia on käytetty tähän tarkoitukseen hyvin tuloksin.
 
Toiminta     
   
AM-Dropper on kaivukoneen lisälaite, jolla kuonakappaleet voidaan rikkoa tehokkaasti. AM-Dropperin putki asetetaan
pystysuoraan rikottavien kappaleiden päälle. Tämän jälkeen järkäle pudotetaan alas, jolloin rikottavaan kohteeseen kohdistuu noin 200 000 J:n iskuenergia.
Kuonakappale rikkoutuu ja luhistuu tehokkaasti.   
 
Kohde   
  
  
Fundia Koverharin terästehdas, jossa kuonajätettä syntyy satoja tonneja vuodessa. Kuonalinssien rikkominen on ollut aikaisemmin kallista. Siksi tätä arvokasta raaka-
ainetta on käytetty toisarvoisiin tarkoituksiin, jopa täytemaaksi.
 
Edut ja tulos   
       
Perinteiset rikkomistavat, polttoleikkaaminen ja iskupallon käyttäminen ovat olleet epätaloudellisia. AM-Dropperin avulla kuonalinssien hyötykäyttö on kannattavaa ja tehokasta. Kappaleen murskaaminen mahdollistaa raudan uudelleen sulatuksen ja sen  hyötykäytön.   
 
Tarvikekivilouhimon jätekiven rikkominen jatkojalostusta varten

  
Tarvekivilouhimot tuottavat kiviteollisuudelle hyvää ja tasalaatuista materiaalia. Koska louhittava kiviaines on luonnon materiaalia epätäsmällisyyksineen ja virheineen, syntyy prosessissa keskimäärin 80 % huonosti jalostettavaa jätekiveä. Jätekiven rikkominen ja muu jatkojalostaminen perinteisillä menetelmillä on usein hyvin kallista. Siksi kivilohkareet jäävät usein louhintapaikalle jätekiveksi.
 
Toiminta                   
 
AM-Dropper on kaivukoneen lisälaite, jolla lohkareet voidaan rikkoa tehokkaasti. AM-Dropperin putki asetetaan pystysuoraan  rikottavan lohkareen päälle ja järkäle pudotetaan alas. Laitteen toiminta perustuu 3 - 4 tonnin  järkäleen vapaaseen pudotukseen  putken sisällä, jolloin rikottavaan kohteeseen kohdistuu noin 200 000 J:n iskuenergia. Lohkare rikkoutuu ja luhistuu tämän iskuenergian ansiosta tehokkaasti
 
Maapohjan ja louhepenkeeren syvätiivistys
Maan- ja talonrakennuksessa käytetään useita menetelmiä tukevan maapohjan aikaansaamiseksi. Paalutus ja maaperän korvaaminen kestävämmällä aineksella ovat tavanomaisia menetelmiä. Sekä paalutus että massanvaihto voidaan usein korvata syvätiivistyksellä. Erityisen hyvin menetelmä soveltuu louhepenkereiden, kuten siltarakenteiden  syvätiivistykseen.
 
Toiminta
 
AM-Dropperin teho (200 000 J) tiivistää maapohjaa tehokkaasti. Syvätiivistys AM-Dropperilla perustuu 3 - 4 tonnin järkäleen vapaaseen pudotukseen putken sisällä. Sekä täyttömaan että louhepenkereen syvätiivistyksessä AM-Dropperi:lla on saavutettu hyviä tuloksia.
 
Kohde
 
Maapohjan parantaminen syvätiivistämällä on edullista mm. sellaisissa rakennuskohteissa, joissa maa-aines
on tiivistyvää ainetta tai penkoissa, joissa veden virtaus pyritään estämään.
Esimerkiksi Vesijärven rantaa oli täytetty rakennustyömailta tulleilla täyttömailla. Täyttömaiden päälle tehtiin matala louhepenger, jonka päältä tiivistys tehtiin AM-Dropperia käyttäen. Louhepenkereen syvätiivistyksessä AM-Dropperilla saavutetaan erinomainen tiivistävä vaikutus.
 
Edut ja tulos
 
AM-Dropperilla rakennuksen pohja saadaan helposti rakennuskuntoon, koska laite on helposti siirrettävissä,  työmaalle ja sitä voidaan käyttää ahtaissakin työskentelyolosuhteissa.
      
       
Maakivien rikkominen  
 
Kiviaineksia tarvitaan kaikessa rakentamisessa, kuten esimerkiksi talojen, ympäristörakenteiden ja liikenneväylien tekemiseen ja ylläpitämiseen. AM-Dropperilla voidaan rikkoa maakiveä sekä jälkikäyttöön että jälkihoitoon ympäristölliset näkökohdat  huomioiden.
   
Toiminta
 
Soranottoalueille on muodostunut runsaasti maakivikasoja niiden rikkomisvaikeuksien vuoksi. Maakivet ovat erittäin hyvää raaka-ainetta murskatuotteille. AM-Dropperia käyttäen voidaan hyödyntää kyseiset  maakivet ja samalla voidaan sora-alueet maisemoida.
Edut ja tulos
 
AM-Dropper soveltuu erinomaisesti hiekka ,  sora- ja kallioainesalueiden jälkihoitoon ja -käyttöön.
 
AM-Dropper rikkoo maakivet nopeasti ja tehokkaasti.Betonirakenteiden rikkominen
 

 
 
 

   
   
   
Teräsvahvisteisten betonirakenteiden purkaminen tuo usein mukanaan ympäristöongelmia. Rakennusten ja teiden uusimisen yhteydessä vanhat rakenteet on tuhottava tehokkaasti jälkikäsiteltävään muotoon. Teräsbetonin kohdalla ongelmana on erityisesti betonin ja teräsvahvikkeiden erottaminen toisistaan. AM-Dropperilla rikottaessa teräs ja betoni irtoavat toisistaan tehokkaasti, jolloin sekä teräksen että betonin uusiokäyttömahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti.
 
Toiminta
 
AM-Dropper rikkoo rakenteen noin 1 m2:n alalta kerrallaan. Isku irrottaa myös betonin raudoituksesta. Näin voidaan helposti hyödyntää sekä teräs että betoni erikseen. Työn melutaso on alhainen j a pärskeet
vähäisia. Työskentely ei aiheuta haittaa ympäristölle ja se on myös turvallista.
 
Kohde
 
Siltatyömaa on eräs haasteellisimmista betonirakenteiden purkukohteista, koska rakenteen lujuus eli  betoniraudoituksen määrä on poikkeuksellisen suuri. Perinteisillä menetelmillä työ kestää kauan ja silta on silloin vasta purettu pois, siirrettävään muotoon  AM-Dropperilla purkutyö sujuu nopeasti ja tehokkaasti.
 
Edut ja tulos

AM-Dropperilla betonirakenteet voidaan rikkoa tehokkaasti ja edullisesti. Betoniraudat ovat valmiita kierrätykseen rautaromuna. Rikottu betoni on hyvää täyteainetta useisiin kohteisiin: rikotut
betonikappaleet voidaan käyttää esimerkiksi täytemateriaalina joko runkoaineeksi tai kantavan
kerroksen materiaaliksi.
 
AM-Dropper rikkoo betonirakenteet nopeasti, tehokkaasti ja ympäristöä säästävästi. 
AM-Dropper rikkoo betonirakenteet nopeasti, tehokkaasti ja ympäristöä säästävästi.
Yhteystiedot
FINNSTOPPER OY
Teollisuustie 6

74700 KIURUVESI

finnstopper(at)gmail.com
projektipäällikkö:  +358 405 806 365
Faksi: (017) 754 913